top of page

In 2020 richtte Maarten Gheysen Studio Uad op. Met 20 jaar ervaring in stedenbouwkundig ontwerp en advies is Studio Uad bijzonder bekend met het werkveld van lokale besturen.


Een toenemende schaarste van ruimte en de steeds complexer wordende ruimtelijke en maatschapelijke vraagstukken zijn de basisinzet van Studio Uad. Vertrekkend vanuit ontwerpend onderzoek neemt dit stedenbouwkundig ontwerp en advies verschillende vormen aan (workshop, masterplan, inrichtingsplan, procesbegeleiding,...) maar steunt steeds op het samenbrengen van verschillende disciplines (mobiliteit, milieu en natuur, erfgoed, sociale aspecten,...) als basis voor een ruimtelijke toekomstverkenning en advies.

Studio Uad heeft een lange ervaring en kennis in de adviesverlening voor lokale besturen en het omzetten van ontwerpvoorstellen in concreet  beleid.

Home: Welkom
bottom of page