top of page
appartments around the parc.jpg

Debbautshoek Zelzate

Vervangbouw 197 sociale woningen
2020 - heden
ism Cnockaert Architecture & Urbanism
renders door Anna

Debbautshoek is een autogerichte sociale woonwijk uit de jaren '60. Een parallel systeem van straten en garagewegen organiseert het overmaatse bouwblok. De weinige publieke ruimte die overschiet is parking of kijkgroen. Met het ontwerp doorbreken we dit patroon en voorzien we een nieuw groot park haaks op het wegenpatroon. In de tussenmaat van bestaande wegenis en nieuw park organiseren we vervolgens een reeks collectieve tuinen waarrond verschillende woonvormen zich nestelen. Gericht op het park een aantal meersgezinswoningen, naar de straat grondgebonden éénsgezinswoningen en duplexen. De architectuur speelt in op deze subtiele verschillen en genereert identiteit door zijn dakvormen, gevelmaterialen en individuele toegangen.

Debbautshoek Zelzate: Projecten
Debbautshoek Zelzate: Pro Gallery
bottom of page