top of page
D98W3055_KORT_DK.jpeg

Diksmuidekaai Kortrijk
2008*

ism Jordi Farrando (concept)
* als medewerker van Leiedal

Door de Leiewerken dienden alle kades langsheen de nieuwe Leie opnieuw te worden aangelegd. Over een lengte van bijna 2 km ontstond zo een continue 'strip' publieke ruimte van 16 meter breed. Het ontwerp kiest resoluut om voetganger en fietser een centrale plaats te geven met de 8 meter brede boulevard.

Door het minimaal te houden en voornamelijk de schaal van de nieuwe Leie te accentueren ontstaat een hedendaagse publieke ruimte.

Na een eerste segment van 400 meter (Diksmuidekaai) werd het concept doorgetrokken over de volledige lengte van de Leie.

Genomineerd voor de 'prijs publieke ruimte 2008'

Opgenomen in het praktijkboek publieke ruimte 2008

Diksmuidekaai Kortrijk 2009: Project
Diksmuidekaai Kortrijk 2009: Pro Gallery
bottom of page