top of page
01 groene plekken.jpg

Leiewerken Kortrijk
2002-2015*

* als medewerker van Leiedal

De Leiewerken kaderen binnen het Seine-Scheldeverhaal van de EU waarbij de Noordzeehavens via de binnenvaart (Va schepen) verbonden worden met Noord-Frankrijk. Hiervoor is oa in Kortrijk een infrastructuurproject opgestart. In essentie gebeuren er 3 zaken. Eerst en vooral worden de bestaande bruggen op 7 meter boven het water geplaatst. Hierdoor worden alle aanloophellingen quasi dubbel zo lang. Ten tweede haalt men alle bochten uit de rivier en tenslotte wordt de rivier breder gemaakt. 

Concreet werd in Kortrijk over een legte van bijna 3 km de Leie rechtgetrokken, verplaatst en verbreed waardoor een aanzienlijk deel van de omgeving verdween.

Samen met en in opdracht van de stad Kortrijk gaat dit project hoofdzakelijk over het omvormen van een infrastructuurwerk naar een stadsontwikkeling. Gebruik makend van de investeringshefboom van de Leiwerken werd de publieke ruimte herdacht, nieuwe parken ontwikkeld, 7 nieuwe bruggen gebouwd, ontwikkelingslocaties uitgewerkt,...

Deze opdracht omhelst zowel ontwerpend onderzoek, realisatie, visievorming, projectbegeleiding,...

Leiewerken Kortrijk 2002-2015: Project
Leiewerken Kortrijk 2002-2015: Pro Gallery
bottom of page