top of page

Historisch Kortrijk

masterplan
2020

De Stad Kortrijk herontwikkelt het voormalige rusthuis Sint Vincentius. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de site en de ruimte omgeving te herdenken. Door het gebouwde volume kleiner te maken wordt de OLV-kerk visueel verbonden met het park en kunnen de historische omwallingen zichtbaar worden gemaakt in de publieke ruimte. Het bestaande Begijnhofpark zal zo quasi verdubbeleb in oppervlakte en als verbindende ruimte gaan werken tussen de historische Leieboorden en het winkelgebied. 
Voor de uitwerking van dit masterplan doet de Stad Kortrijk beroep Michel Desvigne (historisch Kortrijk) en Paul Deroose (Begijnhofpark).

overzichtsplan.jpg
Historisch Kortrijk: Project
bottom of page