top of page
Harebeke - Collegewijk - Participatie Ga

Gaverbeek Harelbeke

2016-2020 als medewerker van Leiedal
2020-heden met Studio Uad

Onder de Kollegewijk van Harelbeke loopt de ingekokerde Gaverbeek. De Vlaamse Milieu Maatschappij wenst, onder impuls van de EU, deze beek open te leggen. Door de grote diepte van de koker (plaatselijk 5 meter onder het maaiveld) beslisten we om het water op te stuwen en zo het hoogteverschil tussen oever en water kleiner te maken. Omwille van de stedelijke omgeving maakten we de keuze deze opstuwing niet als een technisch iets te beschouwen maar integendeel de vormgeving ook als speelelement en als sculptuur uit te werken. Door een schikking van grote betonmonolieten ontstaat een soort dam die de beek in twee delen splitst. Tussen de betonmonlieten bevindt zich een vistrap en kleine watervallen die het debiet van de Gaverbeek regelen. De volledige omgeving van het Kollegeplein transformeert zo van grasvlakte naar een hedendaagse parkcontext waarin het water centraal staat.
Aan het ontwerp is een participatietraject gekoppeld met oa wandeling waarbij de bewoners met peilstokken de loop van de ondergrondse trachten af te zetten.

Gaverbeek Harelbeke: Projecten
Gaverbeek Harelbeke: Pro Gallery
bottom of page